RSS Submit
Naša práca je zasvätená zdraviu našich klientov!

O nás

Naša Soľná jaskyňa - NARA s morskou mikroklímou je zariadenie slúžiace na regeneráciu a rekondíciu s liečebnými účinkami. Je vybudovaná modernou technológiou, len z prírodných materiálov, bez použitia akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok, lepidiel, či kovov. V jaskyni sa nachádza veľké množstvo soli z Mŕtveho mora v prírodnej podobe, mineralizovaná jódová soľ z Klodawy (Poľsko) a Himalájske soľné kryštály (Pakistan). Naša soľná jaskyňa je výnimočná aj tým, že je celá zo soli, vrátane stropu.

Podlahovým vykurovaním sa udržiava stála teplota a vlhkosť, ktorá prospieva dýchacím cestám. K dispozícii sú aj deky na prikrytie.

Jaskyňa je podľa podlahovej plochy a systému prevetrávania vyprojektovaná pre 10 dospelých osôb. Výmena vzduchu a jeho ionizácia sa prevádza po každej procedúre nainštalovanou vzduchotechnikou.

Mikroklíma našej jaskyne sa vyznačuje jedinečnou bakteriologickou čistotou, ktorá je zabezpečená germicídnou lampou. Je to lampa, ktorá sa používa v chirurgických sálach na dezinfekciu.

Deti majú na hranie k dispozícii hračky, môžu sa hrať ako na pieskovisku.

Soľná jaskyňa - NARA spĺňa všetky požiadavky a štandardy. Na svoju prevádzku má všetky potrebné certifikáty, povolenia a rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vydal rozhodnutie, v ktorom súhlasil s uvedením priestorov zariadenia starostlivosti o ľudské telo „Soľná jaskyňa a recepcia“ na Kalinčiakovej 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou do prevádzky a schválil prevádzkový priadok pod číslom: HŽPaPPL/01848/11/002979.

Prinášame Vám liečivé účinky mora a soli za každého počasia počas celého roka.

Radi Vás privítame v nezvyklom prostredí našej Soľnej jaskyne - NARA.